W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Świat muzyki poważnej

Jowita Opyd

Jowita Opyd opowiada o muzyce poważnej

 

Trwa Rok Moniuszkowski, ustanowiony z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Kompozytor ten przyszedł na świat 5 maja 1819 roku w Ubielu k. Mińska (dzisiejsza Białoruś) i już jako kilkuletnie dziecko rozpoczął naukę muzyki. Jego pierwszym nauczycielem była matka, która zaznajamiała go z fortepianem, a gdy chłopiec okazał się być utalentowanym, przekazano go pod opiekę pedagogów w Mińsku, a następnie – w Warszawie. W wieku 18 lat wyjechał na studia muzyczne do Berlina, gdzie wprawiał się także w roli dyrygenta. Po studiach ożenił się i osiadł z rodziną w Wilnie, gdzie objął posadę organisty w kościele św. Jana oraz dyrygował w teatrze wileńskim, a także udzielał prywatnych lekcji gry na fortepianie – jednym z jego najzdolniejszych uczniów był Mieczysław Karłowicz.

Akademia Muzyki Dawnej, odbywająca się rokrocznie we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki, przybrała w tym roku szalenie ciekawą postać – Akademii Latynoamerykańskiej. Podczas czterodniowego festiwalu melomani będą mieli okazję usłyszeć dzieła oparte na kulturze Ameryki, wykonywane przez latynoskich artystów, a także interpretacje młodych adeptów wykonawstwa historycznego.

Styczeń to czas zabawy niemalże na całym świecie. Ludzie bawią się karnawałowo od Wiednia, po Brazylię. Chińczycy zaś przygotowują się w tym czasie do swojego największego święta - Chińskiego Nowego Roku, które jest świętem ruchomym i w tym roku wypada 5 lutego. I tym razem właśnie o muzyce chińskiej słów kilka…

Mówiąc o scherzu, zazwyczaj mamy na myśli samodzielny utwór, stanowiący małą formę instrumentalną. Jest to jednak tylko jedna z odsłon scherza.

Tegoroczny listopad upływa pod znakiem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O sztuce polskiej można mówić naprawdę długo. Szalenie ważnym jej elementem jest muzyka, która przez dziesiątki lat podtrzymywała w Polakach ducha narodu. Jednakże nie mniej ważnym aspektem tożsamości narodowej są tańce.