Wiersze różne

Zapisy audio wierszy czytanych przez autorów podczas spotkań literackich prowadzonych w ramach festiwalu Praski Slalom Poetycki w różnych miejscach na warszawskiej Pradze. Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Salon Literacki.Anita Wiśniewska, Obiad rodzinny

Anita Wiśniewska, Obiad rodzinny

Radek Wiśniewski, Blues o szpakach

Radek Wiśniewski, Blues o szpakach

Agnieszka Marek, Nie tylko na Heathrow Airport

Agnieszka Marek, Nie tylko na Heathrow Airport


Andrzej J. Szaflicki, Zdjęcie w kolorze czerwonym...

Andrzej J. Szaflicki, Zdjęcie w kolorze czerwonym...

Krzysztof Mich, Kapłani oliwy

Krzysztof Mich, Kapłani oliwy