Znajdziecie u nas opinie, relacje i zapowiedzi. Koncentrujemy się na zjawiskach literackich i obrzeżach kultury (proza, poezja, teatr, film, poezja śpiewana).

Chętnych do współpracy z redakcją prosimy o kontakt (szczegóły: Kontakt).

 

Redakcja gazety:

Dorota Ryst

Redaktor Naczelny

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1996 bierze czynny udział w życiu literackim. Wydała 6 tomików poezji (najnowszy „Sample story” w 2016 r.). Jedna z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki, obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezesa. Prowadzi spotkania autorskie (m.in. w ramach nieustającego Festiwalu Praski Slalom Poetycki) i warsztaty poetyckie. Redaguje almanachy i tomiki autorskie. Jest redaktorem naczelnym Internetowej Gazety Kulturalnej Salon Literacki.

Sławomir Płatek

Zastępca Redaktora Naczelnego

Ur. 1974. Poeta, publicysta, wydawca. Autor czterech zbiorów poezji. Debiutował w prasie w 1995, publikował w licznych periodykach kulturalnych. Organizator imprez literackich w Trójmieście, animator życia kulturalnego na Wybrzeżu. Stały współpracownik pism Arterie i Inter, zastępca redaktora naczelnego Portalu SL. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Salon Literacki.

Arkadiusz Łuszczyk

Zastępca Redaktora Naczelnego

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prywatnie - pasjonat fotografii od ponad 30 lat. Związany z Salonem Literackim od 2009 roku. W redakcji odpowiada za fotoreportaż, projekty graficzne i techniczną stronę przedsięwzięcia.

Marcin Kleinszmidt

Sekretarz Redakcji

Ur. 1990 w Gdańsku. Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Poeta, debiutował tomikiem „Skróty” (2014), uczestnik inicjatyw Grupy Twórczej Nowy Bruk. W redakcji pełni funkcję sekretarza.

 

Współpracują:

Jerzy Alski

Jerzy Alski (właśc. Krzysztof Ansilewski). Ur. 1951 w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, praktykujący lekarz. Członek Związku Literatów Polskich, pisarz, eseista, felietonista. Autor pięciu powieści, od kilku lat stale obecny na łamach Pegaza Lubuskiego. W prowadzonej na łamach SL rubryce „Ukryte znaczenia” zajmuje się poszukiwaniem związków pomiędzy różnymi obszarami kultury.

Malina Barcikowska

Absolwentka filozofii na UMK w Toruniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Publikuje teksty z zakresu myśli o sztuce, recenzje wydarzeń artystycznych; prowadzi warsztaty oraz spotkania związane z kulturą współczesną. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą zjawiskom na styku różnych aktywności artystycznych.

Mirosław Gabryś

Ur. 1973 w Cieszynie. Opublikował trzy tomiki poetyckie­ - i inne wiersze kultowe (1997), Legendarna czarna kropka (2001) i Podziemne skrzydła zegarów (2006), a także książkę podróżniczo-­emigracyjną Islandzkie zabawki (Wydawnictwo Pascal, 2010), powieść Zwłoki monterów idą w miasto (Wydawnictwo Literackie, 2011) oraz zbiór opowiadań Na szczęście umrzemy (Wydawnictwo Miniatura, 2015). Publikował m.in. w „bruLionie”, „Czasie Kultury”, „FA­arcie”, „Frazie”, „Kartkach”, „Kresach”, „Nowym Nurcie”, „Opcjach”, „Pro Arte”, „Studium”, „Toposie”, „Twórczości”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Wyspie”. Jego wiersze znalazły się w „Antologii nowej poezji polskiej”. Laureat licznych konkursów literackich.

Czesław Markiewicz

Ur. 1954 w Zielonej Górze. Absolwent polonistyki WSP Zielona Góra. Dziennikarz Radia Zachód (publicznego). Publikował w kilkudziesięciu periodykach kulturalnych i licznych antologiach. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (1996) i dwukrotnie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Zielona Góra (1992, 2004). Nominacja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2009), (2011). Debiutował jako poeta w 1977. Autor pięciu zbiorów poezji, czterech książek prozatorskich, redaktor, publicysta. Prowadzi w SL rubrykę z esejami o życiu literackim w Polsce.

Tomasz Mielcarek

Ur. 1974, poeta, tłumacz, dziennikarz niezależny. Wiersze publikował w Bułgarii, Polsce, Słowacji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wydał Obecność/Presence (Dom Literatury w Łodzi/Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, 2014; przełożył na język angielski David Malcolm.) Laureat konkursu im. Jacka Bierezina (2013) oraz Złotego Środka Poezji za najlepszy poetycki debiut książkowy 2014 roku. Działa w londyńskiej grupie artystycznej KaMPe.

Anna Mochalska

Ur. 1992, od urodzenia niezmiennie bydgoszczanka, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Jej życie obraca się wokół tekstu: pisze albo wiersze, albo pracę magisterską, albo recenzje. Wydała arkusz poetycki Okno na świat i zadebiutowała tomem syndrom obcej ręki opublikowanym w serii Salonu Literackiego.

Jolanta Nawrot

Ur. w 1992 roku. Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Laureatka Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego (2015), którego pokłosiem jest jej debiutancki tomik Płonące główki, stygnące stópki. Otrzymała za niego wyróżnienie w XII Konkursie Literackim im. Artura Fryza „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku. Publikowała w „Wakacie”, „Autografie”, „2Miesięczniku. Piśmie ludzi przełomowych” i w „EleWatorze”. Członek redakcji czasopisma literacko-kulturalnego „Pro Arte Online”. Mieszka w Gółkowie i w Poznaniu.

Jowita Opyd

Ur. 1993 na Pomorzu. Flecistka, studentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od lat uprawia dalekowschodnie sztuki walki. Najdłuższe godziny spędza w pociągach, którymi przemierza Polskę wzdłuż i wszerz. Kiedy już wraca do domu, włącza muzykę, robi kakao i układa puzzle.

Paweł Podlipniak

Ur. 1968. Poeta, dziennikarz, bizantynista. Autor tomików: "Aubade Triste" (Radom, 2010), "Karmageddon" (Warszawa, 2012), "Madafakafares" (Olkusz, 2014). Laureat ponad 80 konkursów poetyckich. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą publikacjom poetyckim i prezentacjom autorów.

Janusz Radwański

Ur. 1984, poeta, basista kapeli folkowej Hadra. Tata Hani, Franka, Łucji i Kaliny. Autor książek: Księga wyjścia awaryjnego (2012) i Chałwa zwyciężonym (2013). Tłumacz z języka ukraińskiego. Mieszka w Kolbuszowej Górnej. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą ukraińskim poetom.

Janusz Solarz

Ur. 1959, absolwent krakowskiej anglistyki (1983) i studiów podyplomowych z literatury amerykańskiej na Syracuse University (1989) i z literatury porównawczej na New York University (1993). Zajmował się historią literatur żydowskich w Europie Wschodniej, a ostatnio studiami nad współczesną poezją amerykańską. Wykładowca na kilku amerykańskich uniwersytetach, obecnie na Indiana University w Bloomington. Nagradzany w kilkunastu konkursach poetyckich w Polsce w latach 2010-2016.

Grzegorz Tomicki

Ur. 1965, krytyk literacki, poeta, publicysta. Stale współpracuje z miesięcznikami „Twórczość” i „Odra” oraz kwartalnikiem „FA-art”. Opublikował tomy wierszy: Miasta aniołów (1998), Zajęcia (2001) oraz Pocztówki legnickie (2015). W druku książka naukowa o Eugeniuszu Tkaczyszynie-Dyckim, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Forma. Prowadzi blog literacki Szkice ciurkiem http://tomicki.blox.pl. Mieszka w Legnicy.

Anita Katarzyna Wiśniewska

Ur. 1995 na Pomorzu, zamieszkała w Warszawie. Recenzuje prozę i poezję. Obecnie studentka psychologii. Pisze „od zawsze", raczej wiersze, niż prozę i raczej dla przyjemności, niż dla jakiegoś wyższego (lub niższego) celu. W SL publikuje recenzje.

Leszek Żuliński

Ur. 1949. Debiutował na łamach prasy jako poeta w 1971 roku, a jako krytyk rok później. W roku 2015 ukaże się jego 30-ta książka. Krytyka zdominowała jego aktywność pisarską; uprawia także publicystykę kulturalną i felietonistykę. Ponadto ma w dorobku wstępy lub posłowia do około 150 książek innych pisarzy, także antologie i prace edytorskie. Pracował w ruchu edytorskim oraz w prasie literackiej – w tygodnikach „Tu i teraz" (1982-1985), „Kultura" (1986-1987) i „Wiadomości Kulturalne" (1994-1998); był sekretarzem redakcji miesięcznika „Literatura" (1987-1994). Swoją pracę zawodową zakończył w TVP. Więcej o autorze na jego witrynie internetowej www.zulinski.pl. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą życiu literackiemu w Polsce po II W.Ś.

 

Wydawca:

Stowarzyszenie Salon Literacki

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2017 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.