W najnowszym numerze...

Instytut Mikołowski, 12 maja 2017

Jury w składzie: Marek Krystian Emanuel Baczewski (przewodniczący), Franciszek Nastulczyk i Olgerd Dziechciarz na posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z 65 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną – jubileuszową – edycję Konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca:

Miejsce I – zestaw wierszy opatrzony godłem Ichigi ichie, którego autorem jest: Piotr Piątek (Kołobrzeg). Nagroda: 1000 PLN;
Miejsce II – zestaw wierszy opatrzony godłem Petrum, którego autorem jest: Piotr Zemanek (Bielsko-Biała). Nagroda: 500 PLN;
Miejsce III – zestaw wierszy opatrzony godłem po nich choćby polipy, którego autorem jest: Patryk Kosenda (Kraków). Nagroda: 300 PLN.