W najnowszym numerze...

XVIII Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Ziemowita Skibińskiego „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie

Organizatorzy: Związek Literatów Polskich, Wójt Gminy Jaktorów, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich.

20 maja (sobota) 2017 roku, o godzinie14.30
w auli Gimnazjum w Międzyborowie

PROGRAM:
14.30 – Rozpoczęcie imprezy, wspomnienie patrona konkursu dr. Ziemowita Skibińskiego
14.45 – Krótka prezentacja czasopisma literackiego „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”
15.00 – „Po pięć wierszy” czytają jurorzy: Jerzy Paruszewski i Jerzy Jankowski
15.20 – Dyskusja o kondycji współczesnej poezji, spotkania autorskie jurorów:
Macieja Woźniaka i Marka Wawrzkiewicza
16.30 – XVIII Otwarty Turniej Jednego Wiersza
ok. 19.00 – Rozdanie nagród, zakończenie imprezy

Zasady uczestnictwa:
1. W czasie Turnieju każdy uczestnik prezentuje osobiście jeden nienagradzany wiersz swojego autorstwa; niepublikowany do tej pory w czasopismach, książkach i internecie.
2.Każdy ma w trakcie Turnieju wydruk swojego wiersza.
3.Wiersz nie powinien przekraczać 30 wersów.
4.Wiersze mogą dotyczyć dowolnej tematyki, muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza wtrąceń obcojęzycznych.
5.W Turnieju mogą brać udział zarówno poeci niezrzeszeni, jak i członkowie związków twórczych ZLP i SPP.
6.Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
- kategoria otwarta dla wszystkich
- kategoria: gimnazjaliści
W XVIII Otwartym Turnieju Jednego Wiersza
w Międzyborowie przyznane będą następujące nagrody:
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 400 zł
III nagroda – 200 zł
wyróżnienia – po 100 zł
W kategorii gimnazjalistów przyznane zostaną nagrody książkowe i dyplomy, gimnazjaliści biorą automatycznie udział i w Otwartym Turnieju. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Całkowita pula nagród nie zmienia się. Sprawy nieujęte w regulaminie ostatecznie rozstrzyga jury Turnieju.

Dojazd do Międzyborowa
Międzyborów, to miejscowość położona pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, a Żyrardowem (3 km od Żyrardowa). Leży przy trasie kolejowej Warszawa-Skierniewice (jeden przystanek przed Żyrardowem, licząc od strony Warszawy), a także przy drodze 719 (Żyrardów – Warszawa). Gimnazjum jest położone blisko stacji kolejowej w Międzyborowie (ok. 10 minut pieszo od niej). Jadąc samochodem od strony Warszawy, drogą Warszawa-Żyrardów, należy na światłach w Międzyborowie skręcić w lewo. Gimnazjum jest położone ok. 200 m od skrzyżowania.