W najnowszym numerze...

Regulamin

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki, nagrody finansowane są ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe.
2. Turniej odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 r. w Klubokawiarni „Cała Jaskrawość” (Warszawa, ul Szaserów 125) w ramach II Festiwalu Literackiego im. Miśka z Męcińskiej. Początek Turnieju o godz. 14.30. (początek zapisów o godzinie 14.00.).
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa oraz przekazanie organizatorowi tekstu utworu w formie papierowej.
4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora (pod warunkiem, że autor obecny jest w czasie prezentacji).
5. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich i ani drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich, publikacjach książkowych oraz w Internecie.
6. Czas prezentacji utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut.
7. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam na szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe.
8. Pula nagród w Turnieju wynosi 2000 złotych. Decyzję o podziale nagród podejmie powołane przez Organizatorów Jury w składzie: Tadeusz Nyczek, Joanna Mueller, Majka Żywicka-Luckner. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.