W najnowszym numerze...

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
3. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16 i polega na przygotowaniu jednego wiersza, który nie był wcześniej publikowany ani nagrodzony w innych konkursach.
5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).
6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza:
W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA
7. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji XIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2019

WIERSZE ZAŁĄCZONE JAKO PLIK PDF LUB WKLEJANE W TREŚĆ MAILA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW REGULAMINU!

Wiersze prosimy wysyłać na e-mail:
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2019 r.

Zgłoszony wiersz musi być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
12. Dane organizatora:
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
tel. 24 252 72 37
www.kdk.net.pl
mail :

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.