W najnowszym numerze...

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora (ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA) na e-mail: do dnia 2 kwietnia 2018 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 12. Dane organizatora:
  Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
  tel. 24 252 72 37
  www.kdk.net.pl
  mail :