W najnowszym numerze...

REGULAMIN

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Haiku
Okres nadsyłania: 11 kwietnia 2017 – 15 maja 2017
Haiku: od 1 do 3 (nigdzie niepublikowane,  również w internecie)
Język: polski
Temat: dowolny
Styl: trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym oraz jedno kigo (odniesienie do dowolnej pory roku)

Jury:
Agnieszka Żuławska-Umeda – japonistka i tłumaczka, wykładowczyni poetyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiego PEN Clubu. Od 2011 prowadzi Warszawską Szkołę Haiku, przekładając i publikując strofy polskich poetów w japońskim miesięczniku KUZU. Autorka książki Poetyka Szkoły Matsuo Basho (lata 1684-1694).
Piotr Matywiecki – poeta i eseista, laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2008, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2010, Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2016, Nagrody Polskiego PEN Clubu 1994 oraz czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike (2006, 2008, 2010, 2016). Autor czternastu książek poetyckich oraz czterech eseistycznych.
Marta Chociłowska – poetka, laureatka nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku. Współautorka krajowych i międzynarodowych antologii haiku. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Haiku.
Uwaga: jury będzie oceniać haiku bez znajomości nazwisk autorów – odpowiednią listę dostarczy jurorom sekretarz jury
Sekretarz Jury:
Robert Kania – poeta, laureat nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor dwóch książek poetyckich. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Wyniki: zostaną ogłoszone na stronie psh.org.pl nie później niż do 30 czerwca 2017 r.
Nagrody: dyplomy i upominki
Inne postanowienia: Zgłoszenie haiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach ani nieoczekującego na publikację. Ponadto jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych lub wyróżnionych haiku w celach promocyjnych niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych haiku w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulamie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Zgłoszenia przez FORMULARZ ZGŁOSZENIA