W najnowszym numerze...

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu” jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.
2. W konkursie mogą wziąć udział autorzy od 18 roku życia, debiutujący lub mający na koncie jedną książkę autorską.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety (zszyte), tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów.
4. Każdy komplet powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej, nie graficznej).
5. Dane zawierające imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Jeśli autor posługuje się pseudonimem, prosimy o dopisanie takiej informacji.
Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów.
6. Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane, w tym także w internecie.
7. Każdy autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.
8. Powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Natalia Malek i Adam Wiedemann dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
9. Utwory należy przesłać na adres:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów,
ul. Kajakowa 12в,
02-838 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Środek Wyrazu”.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
11. Tematyka i forma prac jest dowolna.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Termin nadsyłania prac mija z dniem 24 października 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 grudnia 2019 r. w trakcie uroczystej gali rozdania nagród. Obecność podczas gali jest warunkiem otrzymania nagrody.
15. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową i/lub telefonicznie.
16. Organizator zapewnia nocleg dla laureatów.
17. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
18. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator.
19. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu 2019” oraz wyrażeniem zgody na dalsze prezentacje prac.
20. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).
21. Pula nagród - 3300 netto
22. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 668 00 82 83

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.