W najnowszym numerze...

Regulamin 49. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Świdwiński Ośrodek Kultury - organizator
Urząd Miasta Świdwin
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Celem konkursu jest prezentacja twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów oraz umożliwienie publikacji książkowej Laureata Nagrody Głównej.

§ 1.
Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów bez względu na wiek, przynależność do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

§ 2.
Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich.

§ 3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zestawu 5 wierszy lub 1 poematu o dowolnej tematyce i formie, w czterech egzemplarzach. Jeden autor może przesłać tylko 1 zestaw.

Termin przesyłania prac konkursowych do 20 września 2018 roku na adres :
Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78–300 Świdwin
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”

§ 4.
Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego) to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z nazwiskiem, adresem i telefonem autora.

§ 5.
Udział w konkursie jest równocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez Organizatora Konkursu (tomik, plakat poetycki, publikacje internetowe, prasowe itp.)

§ 6.
Oceny nadesłanych prac dokona Jury w skład którego wejdą:
1. Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, poeta, eseista, krytyk literacki – przewodniczący jury
2. Aleksander Jurewicz – poeta i prozaik, laureat nagrody Czesława Miłosza
3. Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, autor tekstów piosenek

§ 7.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
Nagroda Główna – 2.000 zł., druk tomiku wierszy Laureata Nagrody Głównej, „Złoty Klucz” oraz Tytuł Honorowy Obywatela Zamku Świdwińskiego
Trzy wyróżnienia I Stopnia po 1000 zł.
Trzy wyróżnienia II Stopnia po 500 zł.
Nagrodę publiczności – 500 zł.

§ 8.
Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju Jednego Wiersza, który odbędzie się podczas Imprezy Finałowej 20 października 2018 roku na Zamku w Świdwinie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zaproszeni do Świdwina na imprezę finałową . Organizator zwraca koszty podróży na terenie kraju (PKP, PKS).

§ 9.
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 20. 10. 2018 r.
Wyjątkiem może być zdarzenie losowe dot. laureata, lecz ostateczna kwalifikacja i decyzja należy do Organizatora.

§ 10.
Laureatem nagrody głównej można zostać tylko jeden raz, co uniemożliwia uczestnictwo w kolejnych edycjach Konkursu.

§ 11.
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Biuro Organizacyjne przy Świdwińskim Ośrodku Kultury tel. (94) 365 – 22 – 77, (e mail: .).

 

 

 

 

 

 

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2018 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.