W najnowszym numerze...

Wielki Iluminator

Regulamin II OKP Wielki Iluminator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Salon Literacki.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy własnego autorstwa. Oczekujemy od każdego uczestnika trzech wierszy, które należy przysyłać pocztą. Powinny być wydrukowane komputerowo w czterech egzemplarzach i podpisane pseudonimem. Oprócz wierszy w przesyłce powinna się znaleźć zaklejona koperta opisana tym samym pseudonimem. Wewnątrz tej koperty będziemy szukali imienia, nazwiska, telefonu i e-maila autora.
 2. Przysłane utwory nie mogą być publikowane (w tym w internecie) i nagradzane w innych konkursach do dnia 30.09.2017, czyli do zakończenia obrad jury. W sytuacjach kontrowersyjnych jury zdecyduje arbitralnie biorąc pod uwagę głównie zasadę utrzymania anonimowości autora. Tak samo rozstrzygane będą inne ewentualne kwestie sporne. Oceny wierszy dokona jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Dorota Ryst, Krzysztof Hoffmann, Sławomir Płatek.
 3. Do finału zostanie zakwalifikowanych 5-8 osób. Każda z nich ma gwarantowane przynajmniej wyróżnienie finansowe. O ostatecznym podziale miejsc decyduje jury w dniu finału. Obecność finalisty na festiwalu Fala Poprzeczna (20-21.10.2017) w Gdańsku i osobiste przeczytanie tekstów są warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia nocleg finalistom i nie zwraca kosztów podróży.
 4. W przypadku nieobecności finalisty pula zostanie podzielona pomiędzy tych, którzy przyjechali. Pula nagród wynosi 3000 zł i może ulec zmianie.
 5. Sekretarz konkursu nie jest członkiem jury.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Uczestnik biorąc udział, oświadcza jednocześnie, że jest autorem przysłanych utworów.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Salon Literacki.
 8. Terminarz:
  Nadsyłanie prac: do 04.09.2017
  Zakończenie obrad jury: do 30.09.2017
  Finał: 20-21.10.2017
 9. Prace należy nadsyłać na adres:
  Stowarzyszenie Salon Literacki
  ul. Wandy 8a/2
  03-949 Warszawa

Bardzo prosimy o wysyłanie zestawów listem ZWYKŁYM (nie poleconym)! Jeśli ktoś ma wątpliwości, polecamy nasz PORADNIK KONKURSOWY