W najnowszym numerze...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Malina Barcikowska

Stały Współpracownik Salonu Literackiego

Absolwentka filozofii na UMK w Toruniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Publikuje teksty z zakresu myśli o sztuce, recenzje wydarzeń artystycznych; prowadzi warsztaty oraz spotkania związane z kulturą współczesną. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą zjawiskom na styku różnych aktywności artystycznych.

Artykuły