W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Janusz Solarz

Stały Współpracownik Salonu Literackiego

Ur. 1959, absolwent krakowskiej anglistyki (1983) i studiów podyplomowych z literatury amerykańskiej na Syracuse University (1989) i z literatury porównawczej na New York University (1993). Zajmował się historią literatur żydowskich w Europie Wschodniej, a ostatnio studiami nad współczesną poezją amerykańską. Wykładowca na kilku amerykańskich uniwersytetach, obecnie na Indiana University w Bloomington. Nagradzany w kilkunastu konkursach poetyckich w Polsce w latach 2010-2016.

Artykuły