W najnowszym numerze...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Anita Katarzyna Wiśniewska

Sekretarz Redakcji

Ur. 1995 na Pomorzu, zamieszkała w Warszawie. Recenzuje prozę i poezję. Obecnie studentka psychologii. Pisze „od zawsze", raczej wiersze, niż prozę i raczej dla przyjemności, niż dla jakiegoś wyższego (lub niższego) celu. W redakcji pełni funkcję sekretarza.

E-mail:

Artykuły