W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Dorota Ryst

Redaktor Naczelny

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1996 bierze czynny udział w życiu literackim. Wydała 6 tomików poezji (najnowszy „Sample story” w 2016 r.). Jedna z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki, obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezesa. Prowadzi spotkania autorskie (m.in. w ramach nieustającego Festiwalu Praski Slalom Poetycki) i warsztaty poetyckie. Redaguje almanachy i tomiki autorskie. Jest redaktorem naczelnym Internetowej Gazety Kulturalnej Salon Literacki.

E-mail:

Artykuły