W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Anita Katarzyna Wiśniewska

Sekretarz Redakcji

Urodzona w 1995 na Pomorzu, zamieszkała w Warszawie. Recenzuje prozę i poezję. Pisze „od zawsze", raczej wiersze, niż prozę.  Pu­bli­ko­wa­ła w al­ma­na­chach po­kon­kur­so­wych, po­warsz­ta­to­wych oraz cza­so­pi­smach. W 2018 r. wydała debiutancki tom poetycki, Oddawanie zimna. W redakcji pełni funkcję sekretarza.

E-mail:

Artykuły