W najnowszym numerze...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Marcin Kleinszmidt

Sekretarz Redakcji

Ur. 1990 w Gdańsku. Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Poeta, debiutował tomikiem „Skróty” (2014), uczestnik inicjatyw Grupy Twórczej Nowy Bruk. W redakcji pełni funkcję sekretarza.

E-mail:

Artykuły