W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Od jakiegoś czasu zapowiadano powołanie nagrody, na którą w testamencie przeznaczyła środki Wisława Szymborska. Dziś otrzymaliśmy materiały od Fundacji Wisławy Szymborskiej. Poniżej zamieszczamy informację prasową nadesłaną przez Fundację.

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej to suma łącznie 300 tys. zł., z czego nagroda główna wynosi 200 tys. To ogromna kwota, która świadczy o znaczeniu, jakie organizatorzy chcą jej nadać. Również kapituła i zasięg (międzynarodowy) dają na starcie nadzieję, że będzie to doskonała promocja polskiej poezji na świecie. Nagroda będzie dotyczyć także tłumaczeń na język polski, co jednak ważne, to w naszym kraju będzie się odbywał arbitraż. To chyba właściwy pomysł na wykorzystanie międzynarodowych zasług patronki Nagrody jako kontynuacji jej wpływu i znaczenia.

Poniżej pełna, nadesłana informacja prasowa.

 

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana będzie co roku za książką poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski.

Do nagrody mogą zgłaszać swoich kandydatów wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły oraz inne osoby.

Etapy konkursu

Zgłoszenia należy przysyłać na adres Fundacji do 31 stycznia.

W pierwszym etapie Kapituła wskazuje 5 nominacji, które ogłaszane są w maju.

W drugim etapie Kapituła Nagrody wyłania zwycięską książkę laureata spośród 5 nominowanych.

Gala przyznania nagrody organizowana będzie we wrześniu, zawsze w Krakowie.

Wysokość nagrody

Na nagrodę składają się statuetka (prowadzimy rozmowy z Mirosławem Bałką) oraz 200 tys. złotych. Jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego tomu.

Nagroda im. Adama Włodka

Nagroda ma formę stypendium dla młodego twórcy: krytyka literackiego, tłumacza lub pisarza poniżej 40 roku życia. Będzie ona współorganizowana z Instytutem Książki w Krakowie. Konkurs ma charakter zamknięty, Instytut przedstawiać będzie Fundacji co roku trzech kandydatów, spośród których Zarząd Fundacji wybierze laureata.

Wysokość przyznanego stypendium będzie wynosiła w 2013 roku 50 tys. złotych, w ratach ustalanych każdorazowo przez Zarząd Fundacji.

Patron nagrody, Adam Włodek (1922-1986), był poetą, tłumaczem i redaktorem (m.in. konspiracyjnej Biblioteki Poetów), a także mężem Wisławy Szymborskiej (w latach 1948-1954). Przede wszystkim jednak opiekował się Kołem Młodych przy Związku Literatów Polskich i pomógł wielu znakomitym poetom u początku twórczej drogi. Wśród nich była także Wisława Szymborska. Nagroda, którą ustanowiła, ma być formą przypomnienia tej tych jego zasług.

Skład jury

Anders Bodegard − tłumacz literatury polskiej i francuskiej. Lektor języka szwedzkiego, UJ 1981-1983. Od 30 lat tłumaczy polska poezje (m.in. Cz. Miłosz, S. Szymborska, A. Zagajewski), i prozę (m.in. Gombrowicz, Kapuściński, Huelle). Założył warsztaty tłumaczenia literackiego w Sztokholmie. Były juror nagrody Transatlantyk oraz nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Clare Cavanagh − slawistka, literaturoznawczyni, tłumaczka, specjalizuje się we współczesnej poezji rosyjskiej, polskiej i anglo-amerykańskiej. Wykłada na amerykańskim Northwestern University. Za swoją ostatnią książkę Lyric Poetry and Modern Politics: Russia, Poland, and the West otrzymała w 2010 roku National Book Critics Circle Award in Criticism. Jest też laureatką (wraz ze Stanisławem Barańczakiem) nagrody Found in Translation przyznawanej przez Instytut Książki, za przekład wierszy z tomu Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011). Tłumaczyła m.in. poezję Miłosza, Zagajewskiego i Szymborskiej. Obecnie pracuje nad autoryzowaną biografią Miłosza.

Maria Delaperrière - profesor dr hab., badaczka literatury i kultury XIX i XX wieku, komparatystka, przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Państwowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich  (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO). Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne, Dialog z dystansu, Polskie awangardy a poezja europejska, La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité, Literatura polska w interakcjach, Pod jej redakcją ukazało się ponad dwadzieścia publikacji poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej .

Luigi Marinelli − slawista, polonista, krytyk, tłumacz, od 1994 r. kierownik Katedry Polonistyki na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, członek zagraniczny PAN i PAU, członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, otrzymał złoty medal „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej. Jest autorem ponad stu rozpraw w różnych językach na tematy polonistyczne i komparatystyczne oraz tłumaczem literatury polskiej od średniowiecznej po współczesną (m.in. Sęp Szarzyński, Krasicki, Wat, Kantor, Miłosz).

Abel Murcia Soriano − hiszpański poeta, nowelista, tłumacz. Jest dyrektorem Instytutu Cervantesa w Krakowie. Na hiszpański tłumaczył m.in. poezję Szymborskiej i Różewicza. Jest także autorem kilku specjalistycznych słowników polsko-hiszpańskich i hiszpańsko-polskich. Honorowy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzi blog poświęcony tłumaczeniom utworów poetów polskich.

Adam Pomorski − krytyk literacki, eseista, poeta, tłumacz z języka rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego (przekładał m.in. Bunina, Dostojewskiego, T.S. Eliota, Goethego, Rilkego); prezes Polskiego PEN Clubu (od 2010). Laureat m.in. Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Nagrody Polskiego PEN Clubu, Nagrody Ministra Kultury.

Renate Schmidgall − ukończyła slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Heidelbergu. 1984-1996 pracowała w Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Kultury Polskiej) w Darmstadt, a od 1996 poświęciła się tłumaczeniom literackim z języka polskiego. (Huelle, Stasiuk, Krall, Kuczok, Sommer, Szymborska, Zagajewski.) Za przekłady prozy i poezji polskiej otrzymała trzy nagrody: Jane-Scatcherd-Preis fundacji Lediga-Rowohlta (2001), Europäischer Übersetzerpreis miasta Offenburg (2006) i Nagrodę im Karla Dedeciusa (2009).

Marian Stala − krytyk i historyk literatury, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, znawca współczesnej poezji polskiej; laureat nagrody Fundacji Kościelskich oraz nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Autor książek: Druga strona – notatki o literaturze współczesnej, Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie.

Sekretarzem nagrody jest Paulina Małochleb.

Pytania można kierować na adres .
Tel. do Fundacji 124294109.

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.